Zebranie sprawozdawcze MTW 12 marca 2017

sobota, 11 Luty 2017

Zarząd Myśliborskiego Towarzystwa Wędkarskiego zwołuje w dniu 12 marca 2017 roku walne zebranie sprawozdawcze swoich członków. Zebranie odbędzie się w  o godzinie 10 (10.15 drugi termin) w świetlicy koła łowieckiego „Jeleń” przy ul. Celnej w Myśliborzu. Z uwagi na ważność poruszanych zagadnień, obecność członków jest obowiązkowa. W zebraniu mogą uczestniczyć także członkowie sympatycy oraz zaproszeni goście.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej (3 osoby) oraz uchwał i wniosków (3 osoby)
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej poprawność obrad
 7. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016
 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2016
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016
 15. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu
 16. Uchwała w sprawie przeznaczenia, nadwyżki finansowej z 2016 roku na cele statutowe na rok 2017
 17. Przedstawienie planu działań na rok 2017
 18. Uchwalenie planu działania na rok 2017
 19. Przedstawienie kwot składek członkowskich i opłat na rok 2017
 20. Uchwała wysokości składek członkowskich oraz wysokości opłat na rok 2017
 21. Przedstawieniu planu budżetu na rok 2017
 22. Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2017
 23. Wolne wnioski
 24. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 25. Zamknięcie obrad

Kategoria: Informacje MTW

Możesz śledzić komentarze tego wpisu przy pomocy kanału RSS 2.0. Możesz zostawić komentarz lub wysłać sygnał trackback ze swojego bloga.

Zostaw odpowiedź