MDK 2015 zakończone

środa, 10 Czerwiec 2015

7 czerwca zakończyły się VII Myśliborskie Dni Karpiowe. Zwyciężyła drużyna Edward Kaliszka, Sebastian Wojtkiewicz z wynikiem 8,96 kg. Drugie miejsce zajęli Włodzimierz Teodorczyk, Janusz Jaśkowiak – 8,02 kg, a trzecie miejsce zajęła drużyna Zenon Wójciak, Krzysztof Sztuń – 7,38 kg.

Czwarte miejsce miejsce z wynikiem 6,82 kg zajęli Krzysztof Hubar, Mirosław Szczepaniak. Piąte miejsce z wynikiem 5,88 kg zdobyli Lubomir Surmacewicz, Sławomir Wojciechowski.

Zwycięzcom gratulujemy!

| Kategoria: Informacje MTW | Brak komentarzy »

MDK 2015 rozpoczęte!

czwartek, 4 Czerwiec 2015

3 czerwca rozpoczęły się VII Myśliborskie Dni Karpiowe. Już od godzin porannych trwał festyn służb mundurowych. Ponadto nagrodzono laureatów konkursów ,,Woda temat rzeka”. Popołudniu tradycyjnie uroczyście rozpoczęto kolejną edycję MDK. Odbyło się losowanie i biesiada wędkarska.

 

| Kategoria: Informacje MTW | Brak komentarzy »

Wyniki konkursów ,,Woda temat rzeka”

wtorek, 2 Czerwiec 2015

Wyniki konkursów ,,Woda temat rzeka’’ zorganizowanych przez Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie we współpracy z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

Konkurs plastyczny 

W kategorii gimnazjum:

1 miejsce – Martyna Pokorska – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

2 miejsce – Oliwia Ryszkiewicz oraz Dorota Narkiewicz – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

3 miejsce – Bartłomiej Niedbalski – MOW Renice oraz Paweł Sienkiewicz – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

Wyróżnienie – Hubert Kubacki – MOW Renice

W kategorii szkoły podstawowe:

1 miejsce – Adriana Kuczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 2

2 miejsce – Jacek Jankowski – MOW Renice

3 miejsce – Tatiana Kuczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 2

Konkurs literacki

W kategorii gimnazjum:

1 miejsce – Emanuel Luhm – MOW Renice

2 miejsce -Klaudia Szałek – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

W kategorii szkoły podstawowe:

1 miejsce – Partyńska Barbara SP2

2 miejsce – Klepsa Aleksandra SP2

3 miejsce – Wawrzycka Katarzyna SP2

Konkurs fotograficzny

1 miejsce – Borys Powierza – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

2 miejsce – Karol Warżała – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

3 miejsce – Kornel Grabowski – Gimnazjum im. H. Sienkiewicza

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

| Kategoria: Informacje MTW | Brak komentarzy »

Festyn ekologiczny 3 czerwca 2015

niedziela, 24 Maj 2015

W dniu 03.06.2015r o godzinie 10 nad jeziorem Królewskim odbędzie się festyn propagujący ekologiczne i bezpieczne zachowania nad wodą. W festynie będą uczestniczyć laureaci konkursów: ekologiczno-plastycznego, fotograficznego i poetyckiego pod nazwą „WODA TEMAT RZEKA” oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie festynu w punktach informacyjnych będzie można zapoznać się ofertą edukacyjną w zakresie ekologii, ochrony środowiska, upowszechniania sportu i turystyki wędkarskiej, bezpiecznego zachowania w lesie i nad wodą. W trakcie festynu zaprezentują się:

a. Myśliborskie Towarzystwo Wędkarskie,
b. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,
c. Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu,
d. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu,
e. Pogotowie Ratunkowe,
f. Straż Miejska w Myśliborzu,
g. Nadleśnictwo Myślibórz,
h. Straż Leśna w Myśliborzu,
i. Urząd Celny w Szczecinie Sekcja Dozoru w Myśliborzu,
j. Inspekcja Transportu Drogowego w Szczecinie,

Podczas festynu prowadzone będą gry, zabawy i drobne konkursy z nagrodami. Ponadto młodzież i ich opiekunowie będą mogli upiec zakupioną przez organizatora kiełbasę na dwóch ogniskach przygotowanych przez Nadleśnictwo Myślibórz. Na zakończenie festynu bezpośrednio przed otwarciem MDK2015 na scenie głównej zaprezentowane zostaną wyróżnione prace, a ich autorzy otrzymają nagrody.

| Kategoria: Informacje MTW | Brak komentarzy »

Zakaz połowu ryb 25.05-7.06 2015

niedziela, 24 Maj 2015

Zarząd MTW informuje, że w związku z organizacją zawodów MDK2015 w dniach 25.05 – 7.06 na jeziorze Królewskim obowiązuje zakaz połowu ryb dla osób, które nie biorą udziału w zawodach.

| Kategoria: Informacje MTW | Brak komentarzy »

Nowy skład zarządu MTW

poniedziałek, 20 Kwiecień 2015

W dniu 29 marca odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków MTW, na którym zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Władz Towarzystwa. Na posiedzeniu Zarządu MTW w dniu 31 marca ustalono skład osobowy nowego Zarządu, który przedstawia się następująco:

 1. Prezes – Janusz Sikora
 2. Wiceprezes – Zenon Wójciak
 3. Sekretarz – Mirosław Szczepaniak
 4. Skarbnik – Krzysztof Sztuń
 5. Członek Zarządu ds. Gospodarczych – Krzysztof Hubar
 6. Członek Zarządu ds. Zarybień – Radosław Kociucki
 7. Członek Zarządu – Robert Grabowski.

| Kategoria: Informacje MTW | Brak komentarzy »

Nadzwyczajne zebranie członków MTW

poniedziałek, 2 Marzec 2015

Zarząd MTW zwołuje na dzień 29 marca 2015 roku Nadzwyczajne Zebranie Członków MTW. Przedmiotem zebrania będą wybory uzupełniające do władz MTW. Zebranie odbędzie się o godzinie 10 w świetlicy koła łowieckiego „Jeleń” w Myśliborzu.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby) oraz uchwał i wniosków (3 osoby)
 5. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 6. Wybory uzupełniające do Zarządu MTW
 7. Wybory uzupełniające do Sądu Organizacyjnego
 8. Wolne wnioski.
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Zamknięcie obrad.

| Kategoria: Informacje MTW | Brak komentarzy »

Składki członkowskie i opłaty w roku 2015

poniedziałek, 2 Marzec 2015

Składki członkowskie i opłaty w roku 2015

Walne zebranie sprawozdawcze MTW przyjęło następujące wysokości składek członkowskich i opłat za wędkowanie w roku 2015. Wartość składek przedstawiają poniższe tabele.

Członek zwyczajny

Członek sympatyk

Młodzież do 18 roku życia

Wpisowe

50 zł

25 zł

1 zł

Składka członkowska

150 zł

175 zł

50 zł

1 dzień

3 dni

2 tygodnie

miesiąc

rok

opłata za wywózkę

30 zł

50 zł

80 zł

120 zł

300 zł

75 zł

Młodzież do 18 roku życia ma status członka sympatyka.  Składka członkowska opłacona w roku 2014 uprawnia do wędkowania na wodach MTW do 31 marca 2015 r. Wpisowe opłacają nowi członkowie MTW oraz osoby, które utraciły ciągłość w opłacaniu składek. Warunkiem wykupienia składek członkowskich jest przedłożenie wypełnionego rejestru połowu.

| Kategoria: Informacje MTW | Brak komentarzy »

Myśliborskie Dni Karpiowe 2015

środa, 14 Styczeń 2015

Zarząd MTW zawiadamia o rozpoczęciu przygotowań do 7 edycji Myśliborskich Dni Karpiowych, które odbędą się w dniach 3 – 7 czerwca 2015 roku.

Opłata startowa od drużyny wynosi:

            – przy wpłacie do 31 marca – 600,00zł

            – przy wpłacie po 31 marca – 700,00zł

 

| Kategoria: Informacje MTW, MDK2011 | Brak komentarzy »

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MTW

środa, 14 Styczeń 2015

Zarząd Myśliborskiego Towarzystwa Wędkarskiego zwołuje w dniu 21 lutego 2015 roku walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze swoich członków. Zebranie odbędzie się w  o gdzinie 15 w świetlicy koła łowieckiego „Jeleń” przy ul. Celnej w Myśliborzu. Z uwagi na ważność poruszanych zagadnień, obecność członków jest obowiązkowa. W zebraniu mogą uczestniczyć także członkowie sympatycy oraz zaproszeni goście.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zatwierdzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby) oraz uchwał i wniosków (3 osoby)
 5. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2014
 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego na rok 2014
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 13. Wybór władz stowarzyszenia:
 14. Zarządu (w tym prezesa)
 15. Komisji Rewizyjnej
 16. Sądu Organizacyjnego
 17. Podjęcie uchwały w sprawie:
 18. Wyboru prezesa i członków Zarządu
 19. Wyboru Komisji Rewizyjnej,
 20. Sądu Organizacyjnego,
 21. Przedstawienie planu działań na rok 2015
 22. Przedstawienie kwot składek członkowskich i opłat na rok 2015 i ich przyjęcie.
 23. Przedstawieniu planu budżetu na rok 2015
 24. Przegłosowanie planu budżetu na rok 2015
 25. Zmiany w statucie MTW.
 26. Wolne wnioski.
 27. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 28. Zamknięcie obrad.

| Kategoria: Informacje MTW | Brak komentarzy »